שלי אגסתר ליצ'ק


שלי אגסתר ליצ'ק
מנהלת משרד

תפעול העסק

שלי אגסתר ליצ'ק

בת זוגו של אריאל ליצ'ק בעלים והמנכ"ל של ליצ'ק טורס.

עוזרת בתפעול העסק ובקשרים עם ספקים  ולקוחות

תכנון וביצוע.